Trường Mầm non Cao Viên thông báo kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2022 - 2023

Thứ ba - 14/06/2022 15:25
Trường Mầm non Cao Viên thông báo kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2022 - 2023
tuyển sinh 2022
tuyển sinh 2022
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MẦM NON CAO VIÊN
 
 

Số: 44/KH-MNCV
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

 Cao Viên, ngày 10  tháng 5  năm 2022


                                                                    KẾ HOẠCH
                                             Công tác tuyển sinh năm học 2022 - 2023
                                
Căn cứ Kế hoạch số 481/KH-GDĐT ngày 09/5/2022 về việc ban hành kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non lớp 1, lớp 6 năm học 2022- 2023 trên địa bàn huyện Thanh Oai;
Căn cứ vào kết quả điều tra số trẻ lứa tuổi mầm non trên địa bàn xã Cao Viên; tình hình thực tế về CSVC, đội ngũ CBGVNV của nhà trường và chỉ tiêu tuyển sinh được giao năm học 2022– 2023;
Trường mầm non Cao Viên xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2022- 2023 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. MỤC ĐÍCH.
Tổ chức tuyển sinh đúng quy chế, đúng quy định, đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho cha mẹ học sinh (CMHS). Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở cấp học Mầm non, tiếp tục tạo các điều kiện tốt nhất cho việc duy trì chất lượng Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi.
Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo 4 rõ (tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh). Tuyển sinh đúng địa bàn được phân tuyến tuyển sinh xã Cao Viên, đảm bảo đủ phòng học cho học sinh theo đúng quy định.
 Phấn đấu thực hiện tuyển sinh theo chủ trương “Ba tăng, ba giảm” (Ba tăng: Tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường đầu tư và sửa chữa cơ sở vật chất, (Đặc biệt quan tâm đến đầu tư ĐDĐC cho lớp 5 tuổi), tăng số lớp 5 tuổi; Ba giảm: giảm tuyển học sinh trái tuyến, giảm sĩ số học sinh trên một lớp, giảm thủ tục hành chính về công tác tuyển sinh)
2. YÊU CẦU:
 Phân công thành viên trong Ban chỉ đạo tuyển sinh điều tra chính xác trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn xã Cao Viên. Thực hiện tuyển sinh đúng tuyến và hợp lý theo sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT nhằm đáp ứng nhu cầu gửi trẻ trong độ tuổi của nhân dân trên địa bàn xã với phương châm đảm bảo đủ chỗ cho trẻ học, giảm sĩ số học sinh/lớp.
Đảm bảo cho 100%  trẻ 5 tuổi trên địa bàn tuyển sinh được đến trường Mầm non.
Không để xảy ra hiện tượng quá tải học sinh/lớp tại trường.
Thực hiện tuyên truyền phổ biến, công khai các thông tin về tuyển sinh, thực hiện nghiêm túc các quy định trong tuyển sinh. Trường không thu bất kỳ một khoản tiền nào trong việc thực hiện công tác tuyển sinh.
Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp, Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm cuối cùng.
II. NỘI DUNG
1. Phương thức và đối tượng
1.1. Phương thức: Tuyển sinh trực tuyến và trực tiếp (có hướng dẫn cụ thể trong thông báo tuyển sinh). Số liệu trẻ qua điều tra:
Nhà trẻ (sinh năm 2020):  148 trẻ; 3 tuổi: (sinh năm 2019): 150 trẻ;
4 tuổi (sinh năm 2018): 148 trẻ; 5 tuổi (sinh năm 2017): 174 trẻ
1.2. Đối tượng tuyển sinh:
- Diện đúng tuyến: Là học sinh có hộ khẩu th­ường trú hoặc học sinh có giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an xã thuộc khu vực tuyển sinh của trường.
  - Nếu số lượng học sinh đăng ký vào trường nhiều hơn so với chỉ tiêu tuyển sinh, nhà trường căn cứ váo các qui định hiện hành, xây dựng phương án tuyển sinh phù hợp báo cáo phòng GD&ĐT và UBND quận.
2. Độ tuổi dự tuyển
- Nhà trường tiếp nhận trẻ trong độ tuổi Mẫu giáo và Nhà trẻ trong khu vực tuyển sinh theo thứ tự ưu tiên học sinh từ 5 tuổi trở xuống, trẻ thuộc tuyến tuyển sinh được giao. Thực hiện công khai số trẻ, độ tuổi của trẻ trường tiếp nhận được trong năm học.
+ Lứa tuổi nhà trẻ: Từ 24 đến 35 tháng
+ Mẫu giáo: từ 36 đến 60 tháng
- Về số trẻ/lớp thực hiện theo điều 13 Điều lệ trường Mầm non.
 Trường hợp do số trẻ trên địa bàn đăng ký học vượt quá quy định tại điều 13, số trẻ trong nhóm lớp có thể tăng thêm nhưng phải đảm bảo tỷ lệ số giáo viên/trẻ/lớp theo quy định tại điều này và diện tích tối thiểu đạt tối thiểu 1,5 m2/trẻ
3. Hồ sơ dự tuyển:
- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu)
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
- Bản photo sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú (không cần chứng thực, kèm theo bản chính để đối chiếu xác nhận) hoặc Giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú của cơ quan đăng ký cư trú.
4. Thời gian, qui trình tuyển sinh:
- Ngày 01/7/2022: Triển khai thực hiện niêm yết các thông báo tuyển sinh tại  cổng trường, thông tin qua hệ thống truyền thanh của xã. Tuyên truyền hướng dẫn phụ huynh quy trình đăng ký tuyển sinh trực tuyến.
- Từ ngày 04/7/2022 -> 06/7/2022: Trực, theo dõi phụ huynh đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua Internet tại trang thông tin điện tử.
- Từ ngày 07/7/2022 -> 08/7/2022: Tổng hợp số lượng học sinh đã đăng ký tuyển sinh trực tuyến.
-  Từ 13/7/2022 -> 18/7/2022: Tuyển sinh trực tiếp theo tuyến
- Ngày 20/7/2022: Báo cáo PGD kết quả tuyển sinh, đề xuất được tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu
- Ngày 21- 22/7/2022: Báo cáo nhanh về công tác tuyển sinh và tiếp tục nhận và duyệt hồ sơ tuyển sinh bổ sung (nếu có)
- Ngày 23/7/2022 Hoàn thành cập nhật dữ liệu tuyển sinh vào phần mềm
- Ngày 24/7/2022: Nhà trường báo cáo chính thức công tác tuyển sinh về phòng GD&ĐT (kèm theo hồ sơ tuyển sinh).
* Giờ làm việc tất cả các ngày trong tuần
- Buổi sáng: Từ 7h00 đến 11h
- Buổi chiều: Từ 14h đến 17h00
          5. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh:
* Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2022 – 2023:
STT Lứa tuổi Số trẻ dự kiến tuyển mới
1 Mẫu giáo lớn (sinh năm 2017) 3 trẻ
(tuyển hết trẻ 5 tuổi)
2 Mẫu giáo nhỡ (sinh năm 2018) 37 trẻ
3 Mẫu giáo bé (sinh năm 2019) 65 trẻ
4 Nhà trẻ (24 - 36 tháng) 70 trẻ
  Tổng cộng : 175 trẻ
* Địa bàn tuyển sinh: Gồm 03 thôn (thôn Trung, Đàn Viên, Phù Lạc) thuộc xã Cao Viên.
* Phân tuyến tuyển sinh:
- Nhà trẻ (Trẻ sinh năm 2020): 70 trẻ;
+ Khu Đàn Viên: 25 trẻ có hộ khẩu thường trú tại thôn Đàn Viên
+ Khu Trung: 45 trẻ có hộ khẩu thường trú tại thôn Trung, Phù Lạc
- Mẫu giáo bé (Trẻ sinh năm 2019): 65 trẻ;
+ Khu Đàn Viên: 30 trẻ có hộ khẩu thường trú tại thôn Đàn Viên
+ Khu Trung: 35 trẻ có hộ khẩu thường trú tại thôn Trung, Phù Lạc
- Mẫu giáo nhỡ (Trẻ sinh năm 2018): 37 trẻ;
+ Khu Đàn Viên: 15 trẻ có hộ khẩu thường trú tại thôn Đàn Viên
+ Khu Trung: 22 trẻ có hộ khẩu thường trú tại Trung,  Phù Lạc
- Mẫu giáo lớn (Trẻ sinh năm 2017): 3 trẻ;
+ Khu Đàn Viên: 01 trẻ có hộ khẩu thường trú tại thôn Đàn Viên
+ Khu Trung: 02 trẻ có hộ khẩu thường trú tại Trung,  Phù Lạc
* Phân công trực công tác tuyển sinh trực tuyến và trực tiếp
- Đ/c Nguyễn Thị Hoa- Hiệu trưởng- Trưởng ban tuyển sinh- Phụ trách chung
- Đ/c Nguyễn Minh Tâm- Nhân viên văn thư- Thư ký hội đồng tuyển sinh
- Trực Khu Trung:
+ Đ/c Nguyễn Thị Thúy Nga- Phó Hiệu trưởng- Phụ trách chung khu Trung
+ Đ/c Nguyễn Hồng Nhung- Giáo viên-  Tổ trưởng chuyên môn - Nhận hồ sơ của trẻ 5 tuổi
+ Đ/c Đỗ Thị Dung- Giáo viên- Trưởng khu Trung- Nhận hồ sơ của trẻ 4 tuổi
+ Đ/c Đỗ Thị Xuân- Giáo viên- Tổ trưởng tổ 3 tuổi- Nhận hồ sơ của trẻ 3 tuổi
+ Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Ánh- Giáo viên- Nhận hồ sơ của trẻ nhà trẻ
- Trực Khu Đàn Viên
+ Đ/c Nguyễn Thị Mai- Phó Hiệu trưởng- Phụ trách chung khu Đàn Viên
+ Đ/c Vũ Thị Khuyên- Giáo viên- Trưởng khu Đàn Viên- Nhận hồ sơ của trẻ 4, 5 tuổi
+ Đ/c Lê Thị Huyền Trang- Giáo viên- Nhận hồ sơ của trẻ 3 tuổi
+ Đ/c Nguyễn Thị Trang- Giáo viên- Nhận hồ sơ của trẻ nhà trẻ
- Nhân viên phục vụ, bảo vệ, y tế hỗ trợ công tác tuyển sinh
        * Địa điểm, phương tiện tuyển sinh: Bố trí 04 máy tính được cài đặt phần mềm trực tuyến tại phòng tuyển sinh của các khu.
Bố trí bàn và nhân viên hướng dẫn công tác tuyển sinh ngay tại sảnh (hành lang) trước cửa các phòng tuyển sinh.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Phân công trực công tác tuyển sinh theo kế hoạch.
- Giao giáo viên điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn được phân công.
- Triển khai, phổ biến, nghiên cứu các văn bản chỉ đạo, kế hoạch tuyển sinh của Sở GD&ĐT và phòng GD&ĐT trong Hội đồng giáo dục.
 - Công bố công khai kế hoạch tuyển sinh tại trường, UBND xã, trên đài truyền thanh của xã.
- Tham gia tập huấn tuyển sinh trực tuyến theo hướng dẫn của Sở của phòng GD.
- Tuyên truyền, hướng dẫn cho CBGVNV, cha mẹ học sinh chuẩn bị công tác triển khai tuyển sinh trực tuyến vào trường.
- Thực hiện công tác thông tin báo cáo theo quy định.
- Tổ chức tuyển sinh:
+ Khi tiếp nhận hồ sơ của học sinh, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân, học sinh như: họ tên, ngày sinh, nơi sinh... trong giấy khai sinh, hộ khẩu. Nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh “ Đã kiểm tra, khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu”.
+ Trong suốt thời gian tuyển sinh nhà trường tuyệt đối không thu bất kỳ khoản nào ngoài quy định của nhà nước.
- Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm toàn bộ công tác tuyển sinh trước các cấp quản lý.


* Chế độ báo cáo
- Ngày 21-22/7/2022: Báo cáo nhanh về công tác tuyển sinh (qua mạng theo cấp học)
- Ngày 24/7/2022: Nhà trường nộp báo cáo chính thức công tác tuyển sinh về PGD&ĐT.
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh của trường mầm non Cao Viên, đề nghị hội đồng tuyển sinh thực hiện nghiêm túc các nội dung ở trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc cần báo cáo ngay với Hiệu trưởng để kịp thời giải quyết.
 
                                                                       HIỆU TRƯỞNG

 
 

                                     Nguyễn Thị Hoa
 

                                                                        

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây